Produkt został dodany do koszyka.

Miernik defektów maszyn wirujących IDVI-05

Brak obrazu!

Kontrole uzwojeń trójfazowych na obecność zwarć międzyfazowych

Kontrole uszkodzeń faz i poprawności połączenia faz

Kontrola pogorszenia izolacji międzyfazowej uzwojeń trójfazowych

IDVI-05 – to przenośne urządzenie przeznaczone do monitorowania defektów uzwojeń maszyn elektrycznych.
IDVI-05 – zapewnia następujące kontrole:

– uzwojeń trójfazowych na obecność zwarć międzyfazowych, uszkodzeń faz i poprawności połączenia faz;
– pogorszenia izolacji międzyfazowej uzwojeń trójfazowych;
– cewek uzwojeń ułożonych w żłobkach stojana oraz cewek biegunowych na obecność zwarć międzyzwojowych;
– silników klatkowych na obecność pęknięć prętów;
– stanu izolacji uzwojeń względem stojana maszyny i pomiędzy uzwojeniami.

IDVI-05 umożliwia wykrywanie uszkodzeń w uzwojeniach trójfazowych zmontowanej maszyny wirującej o napięciu do 1000 V, uszkodzeń w uzwojeniach rozebranej maszyny wirującej o napięciu do 1000 V (z wyjątkiem uzwojeń z połączeniami wyrównawczymi), a także uszkodzeń w uzwojeniach zwartych wirników.

Zasada działania:

– przy sprawdzaniu uzwojeń trójfazowych na obecność zwarć międzyfazowych, uszkodzeń faz i poprawności połączenia faz, uzwojeń biegunowych na obecność zwarć międzyfazowych i pogorszenia izolacji międzyfazowej trójfazowych uzwojeń, porównuje się całki szacunkowe tłumionych oscylacyjnych impulsów napięcia probierczego powstających podczas rozładowywania kondensatora na zaciskach faz (cewek);
– podczas sprawdzania cewki uzwojenia, ułożonej w rowkach, na obecność zwarć międzyzwojowych, indukuje się w niej impulsowy EMF o amplitudzie 1V/obrót. W przypadku obecności zwarć międzyzwojowych w cewce rejestrowany jest impuls indukcji magnetycznej pola wytworzonego przez płynący przez nie prąd zwarciowy;
– przy sprawdzaniu zwartych wirników na obecność przerw prętowych, wykonuje się ręcznie jeden obrót wirnika z prędkością około 1 obr/min i w odstępach 0,5 s wyznacza się całkowe oszacowania zanikających oscylacyjnych impulsów napięcia probierczego, powstających podczas rozładowywania kondensatora na zaciskach jednej z faz stojana silnika indukcyjnego, w różnych położeniach wirnika względem stojana;
– Przy sprawdzaniu stanu izolacji uzwojeń względem obudowy maszyny i pomiędzy uzwojeniami, do uzwojenia przykłada się napięcie stałe, wyznacza się wartość rezystancji izolacji i porównuje się ją z wartością progową (0,5 MOhm).

Cennik

Czas wynajmu Koszt wynajmu Różne
1 doba 50 zł netto
1 tydzień 250 zł netto
1 miesiąc 850 zł netto

Skontaktuj się z nami

  Imię i nazwisko

  Adres e-mail

  Numer telefonu

  Czym jesteś zainteresowany?

  Wiadomość

  ul. Lwowska 31/101

  56-400 Oleśnica

  Polska

  NIP: 7010433738

  REGON: 1473350039

  KRS: 0000517712

  Workshop

  Moniuszki 19B

  56-400 Oleśnica, Poland