Produkt został dodany do koszyka.

Miernik bezpieczeństwa sprzętu elektrycznego PAT-10

Brak obrazu!

Pomiar rezystancji przewodu ochronnego prądem: 200 mA, 10 A

Pomiar rezystancji izolacji

Pomiar czasu zadziałania wyłączników PRCD

Pomiar zastępczego, różnicowego i dotykowego prądu upływu

Test przewodu IEC

Pomiar napięcia sieciowego

Zapis wyników do pamięci

Automatyczny wybór zakresów pomiarowych

Miernik PAT-10 stanowi innowacyjne połączenie małych gabarytów (i związanej z tym pełnej mobilności) z zaawansowanymi układami pomiarowymi, pozwalającymi na przeprowadzenie całkowicie automatycznych pomiarów dla urządzeń elektrycznych, przewodów IEC i przedłużaczy – także tych z PRCD.

Komplet testów wykonany jest po jednym naciśnięciu przycisku START. Możliwości konfiguracyjne pozwalają na modyfikację sposobu działania miernika, a co za tym idzie – na jeszcze lepsze dostosowanie go do potrzeb użytkownika.

Przyrządy PAT wyposażono w tryb pomiarów manualnych. Przydaje się on w sytuacjach, gdzie wystarczy wykonać test jednostkowy zamiast złożonej procedury pomiarowej.

Wszystkie przyrządy umożliwiają wykonanie podstawowych badań bez zasilania zewnętrznego: w trybie pracy akumulatorowej dostępne są uproszczone zestawy testów.

Małe gabaryty, niewielka waga oraz specjalnie zaprojektowany futerał na miernik i akcesoria zapewniają zarówno wygodę użytkowania, jak i wysoką mobilność. Bezprzewodowa komunikacja z drukarką pozwala na dowolną organizację miejsca wykonywania pomiarów bez plątaniny przewodów. Zapis wyników do pamięci oraz ich integracja w oprogramowaniu PC dodatkowo poszerza funkcjonalność przyrządów.

Normy

Przyrząd może być używany do badań sprzętu między innymi zgodnie z normami:

PN-EN 50699:2021: Badania okresowe urządzeń elektrycznych.
PN-EN 60745-1: Narzędzia ręczne o napędzie elektrycznym. Bezpieczeństwo użytkowania. Część 1: Wymagania ogólne.
PN-EN 61029: Bezpieczeństwo użytkowania narzędzi przenośnych o napędzie elektrycznym. Wymagania ogólne.
PN-EN 60335-1: Bezpieczeństwo elektrycznych przyrządów do użytku domowego i podobnego. Wymagania ogólne.
PN-EN 60950: Bezpieczeństwo urządzeń techniki informatycznej.
PN-EN 61557-6 Bezpieczeństwo elektryczne w niskonapięciowych sieciach elektroenergetycznych o napięciach przemiennych do 1000 V i stałych do 1500 V – Urządzenia przeznaczone do sprawdzania, pomiarów lub monitorowania środków ochronnych – Część 6: Urządzenia różnicowo-prądowe (RCD) w sieciach TT, TN i IT
VDE 0701-0702 Prüfung nach Instandsetzung, Änderung elektrischer Geräte. Wiederholungsprüfung elektrischer Geräte. Allgemeine Anforderungen für die elektrische Sicherheit

– Pomiar rezystancji przewodu ochronnego – I = 200mA; 0,01…19,99Ω
– Pomiar rezystancji przewodu ochronnego – I = 10A; 0,01…1,99Ω
– Pomiar rezystancji izolacji – U = 250V; 0,25…99,9MΩ
– Pomiar rezystancji izolacji – U = 500V; 0,50…99,9MΩ
– Pomiar zastępczego prądu upływu – 0,01…19,9mA
– Pomiar dotykowego prądu upływu – 0,001…4,999mA
– Pomiar różnicowego prądu upływu – 0,10…19,9mA
– Test przewodu IEC (RISO, RPE, Polaryzacja)
– Test PRCD (czas zadziałania dla IΔn: x1/x5; 0° oraz 180°) – 10mA, 30mA
– Wbudowana pamięć wyników / przesyłanie do komputera
– Wi-Fi
– Współpraca z drukarką
– Konfiguracja miernika z poziomu komputera
– Zasilanie sieciowe: 220 V; 230 V; 240 V 50/60 Hz Wbudowany akumulator
– Kategoria pomiarowa – CAT II 300 V

Cennik

Usługa Badane aspekty Cena
1 doba 70 zł netto
1 tydzień 350 zł netto
1 miesąc 1260 zł netto Darmowy transport

Skontaktuj się z nami

  Imię i nazwisko

  Adres e-mail

  Numer telefonu

  Czym jesteś zainteresowany?

  Wiadomość

  ul. Lwowska 31/101

  56-400 Oleśnica

  Polska

  NIP: 7010433738

  REGON: 1473350039

  KRS: 0000517712

  Workshop

  Moniuszki 19B

  56-400 Oleśnica, Poland